دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 گاسيو[1] و همکاران (2001) و هانگ[2] و همکاران (2001) با مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي و رشد سرمایه اجتماعی دینی، یک ساختار معتبر وقابل اعتماد برای سنجش است.کلیه شاخص های سرمایه اجتماعی دینی در بین کسانی که بطور مرتب در مراسن دینی حضور می یابند بالاتر بوده ،غیر از اعتماد پل ساز (اعتماد افراد مختلف از گروه های دینی )بین سرمایه اجتماعی در سطح دینی و در سطح همسایگی نیز یک پیوند ضعیف و وارونه مشاهده شد.

تحقيقي توسط نورمن و همكاران وي[3] (2010) با موضوع تأثيرات تعاملي سرمايه روانشناختي و تعهد سازماني بر رفتار شهروندان كاركنان سازماني صورت پذيرفته است. نتايج نشان داده كه بين سرمايه روانشناختي و رفتار شهروند سازماني رابطه وجود دارد.

زنگ و همكاران وي[4] (2009) در تحقيقي  با موضوع منابع سرمايه اجتماعي كار به اين نتيجه رسيده اند كه رفتار شهروندي نوع دوستانه، تا حد بالايي با شبكه هاي اجتماعي در ارتباط است.

بردلی[5] (2006) مطالعه ای را بااستفاده از روش سروکوال به منظور تعیین ادراک و انتظار دانشجویان چینی از کیفیت خدمات آموزشی در دوره تحصیلات تکمیلی و تحلیل شکاف کیفیت انجام داد. در این مطالعه مشخص شد که در تمام ابعاد خدمت، شکاف منفی کیفیت وجود دارد.

چوو[6](2006) در مطالعه ای که در خصوص کیفیت خدمات آموزشی در دانشکده مدیریت بازرگانی دانشگاه رایرسون در تورنتو کانادا صورت گرفت، در بعد تضمین بیشترین شکاف منفی کیفیت مشاهده شد.

1-7-تعریف واژه های كليدي:

سرمایه اجتماعی :

ازدیدگاه سازمانی ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند (ناهاپیت و گوشال 1995).

بعد ساختاري سرمايه اجتماعي:اصولاً بعد ساختاري سرمايه اجتماعي به توانايي افراد براي ايجاد رابطه با سا يرين در يک سازمان اشاره دارد. اين روابط به گفته نهاپيت و گوشال، شامل کانال هاي ارتباطي مي باشند که براي جمع

 

[1] Gusio

[2] Hong

[3] Norman

[4] Zhang

[5] Bradley

[6] Chua

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی

دسته‌ها: دسته اصلی