دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 
 و روشی که در این مطالعه استفاده می شود. نوعی تحقیق توصیفی­- همبستگی به شمار می رود. به عبارت دیگر نوشته پیش رو به لحاظ معرفت­شناسی از نوع تجربه گرا، سیستم استدلال آن استقراییو به لحاظ نوع مطالعه میدانی – کتابخانه­ای می­باشد. و همچنین اساسا برای بهبود و ارتقاء دانش موجود پیرامون رابطه بین کیفیت گزارشگری­مالی و کارایی­سرمایه­گذاری در محیط بازار سرمایه ایران انجام می شود و ازینرو تحقیقی بنیادی یا محض نامیده می­شودهرچند در عمل نیز منابع آن برای رفع مشکلات پیرامون سرمایه­گذاریها کاربردی خواهد بود. نوشتار پیش رو از منظر گرایشی بعنوان تحقیق های تصمیم­گرا طبقه­بندی می­شود و به لحاظ تحلیل آماری، از تکنیک رگرسیونهای ترکیبی و در برخی موارد رگرسیون مقطعی استفاده خواهد نمود، بنابراین از جمله تحقیقات علی محسوب می شود.

 

1-9-2- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

 

Levit =B0  + B1 InFlex + B2 Profit +  B3 Size + B4 MTB +  B5 Tang + e

Lev=  اهرم مالی در تحقیق حاضر برای محاسبه آن از اهرم مالی دفتری و اهرم مالی بازار استفاده می گردد.

 

1-9-3- شرح کامل روش گردآوري داده‏ها

اطلاعات موردنياز بخش ادبيات تحقيق از کتب، مجلات تخصصي فارسي و لاتين و مقالات استخراج شده از اينترنت، گردآوري شده است (روش کتابخانه‏اي). داده‏هاي موردنياز براي آزمون فرضيه‏هاي تحقيق از طريق مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و استفاده از صورتهاي مالي سالانه و يادداشت‏هاي توضيحي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران (شامل: ترازنامه، سود و زيان)، گزارشات هيئت مديره و نرم‏افزارهاي تلخيص کننده‏ي اطلاعات مالي شرکتها مانند، ره‏آورد نوين، تدبیر پرداز و سايت‏هاي بورس گردآوري خواهد شد.

 

1-10- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد. نمونه آماری تحقیق فوق با استفاده از نمونه گیری غربالگری طبقه بندی خواهد شد. در تحقيق حاضربراي هر يك از ضرايب جزيي رگرسيون ازآزمون t استيودنت و براي معناداري مدل رگرسيوني ازآماره فيشر (F) در سطح 95 در صد استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS صورت خواهد گرفت.

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دسته‌ها: دسته اصلی