دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 
 

 (ترک­زاده و معینی، زیر چاپ، ترک­زاده و همکاران، زیر چاپ).

 

 

1-6- تعاريف عملياتي

 

1-6-1- نوع ساختار سازمانی

ساختار سازمانی در این تحقیق در دو نوع بازدارنده و تواناساز مورد نظر قرار گرفته است که بر اساس نمره­ای که از مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترک­زاده و محترم، 1390) برای هر یک از دو نوع یاد شده حاصل آمده است، معین ­گردیده است.

 

1-6-2- منابع قدرت

ترتیب و اولویت منابع قدرت بر اساس نمره­ای که هریک از منابع قدرت (مرجعیت، تخصص، مشروعیت، پاداش، تنبیه و اجبار، اطلاعات، اخلاق، فرهنگ و چیرگی محیطی) با استفاده از مقیاس شناسایی منابع قدرت (ترک­زاده و معینی، 1389) کسب نموده است، مشخص ­شده است.

 

 

 

 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران

دسته‌ها: دسته اصلی