دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

 تورب آن ها بیش از 40 درجه بود آسیب هاي شدید تري دیده بودند. از این رو محققان بسیاري به مطالعه پل هاي مورب پرداختند ]5 .[

موهتی[1] و گوخان[2] ,پلی داراي سه دهانه پیوسته با زوایاي تورب مختلف از صفر تا 60 درجه را به دو روش تیر و فنر  و المان محدود مدل سازي و رفتار آن ها را تحت آنالیزهاي مختلف استاتیکی، استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی خطی بررسی نموده است و به این نتیجه رسیده که براي تحلیل پل در زمانی که زاویه تورب بیش از 30 درجه است استفاده از مدل اجزای محدود الزامی است ]6 .[

سوگیلی[3] و کانر[4] عملکرد لرزه اي بیش از سی نمونه  پل کج دو دهانه و چهار دهانه را با بهره گیري از     نرم افزار اجزاء محدود LARSA 2000 تحلیل نموده و رفتار لرزه اي آن ها را با نمونه هاي مشابه بهسازي شده با کابل هاي مقید کننده، مقایسه نمودند. نتایج نشان داده است که جابجایی هاي طولی و عرضی عرشه در پل هاي بهسازي شده نسبت به نمونه هاي نظیر بهسازي نشده کاهش یافته است ]7 .[

تئوریت[5] و همکارانش براي بررسی تلاش هاي برشی در دال پل هاي مورب ، پل هایی با دهانه هاي 10 متر و عرض 12 متر و زاویه تورب صفر و 30 درجه توسط نرم افزار SAP 2000 آنالیز نموده اند. مطالعات نشان داده است که با افزایش زاویه تورب، نیروي برشی و ممان خمشی عرضی زیاد شده و ممان طولی کاهش می یابد ]8 .[

کلانتري و امجدیان رفتار لرزه اي غیرخطی پل مورب بتنی مسلح فوت هیل با بهره گیري از نرم افزار المان محدود OPENSEES را مورد بررسی قرار داده و نتایج به دست آمده براي این پل مورب با پل مستقیم متناظر آن را مقایسه نمودند. نتایج عددي حاصله نشانگر تأثیر قابل توجه تورب پایه ها در نحوه پاسخ لرزه اي پل مورب فوت هیل و کاهش ظرفیت باربري آن بر اثر عملکرد همزمان نیروي محوري و لنگر پیچشی روي ستون هاي بحرانی است] 9 .[

[1]-Mohti

[2]-Gokhan

[3]-Sevgili

[4]-aner

[5]-Theoret

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Related Posts

دسته اصلی

دریافت وام بین المللی و انتقال سرمایه به خارج از ایران

بانک وسترن یونیون در سال ۱۸۵۱ تأسیس شد. این شرکت ارائه‌دهندهٔ خدمات مالی و ارتباطی است و مقر اصلی آن در مریدین، کلرادوایالات متحده قرار دارد.وسترن یونیون خدمات متنوعی از جمله انتقال وجه فرد به Read more…

دسته اصلی

 آموزش رایگان طراحی گرافیکی در سایت ایزی دیزاین

آشنایی با سایت ایزی دیزاین ایزی دیزاین با نام لاتین Ezdesign برگفته از دو کلمه Ez (easy) + Design می باشد و مرجعی است که علاوه بر آموزش رایگان نرم افزار های گرافیکی از مانند Read more…

دسته اصلی

مزایای ورزش یوگا

یوگا ورزشی است که باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود و فواید زیادی به همراه دارد. این ورزش هم بر روی سلامت بدن و هم سلامت ذهن کار می‌کند. دادن یک عنوان خاص به یوگا مشکل Read more…