دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

 تورب آن ها بیش از 40 درجه بود آسیب هاي شدید تري دیده بودند. از این رو محققان بسیاري به مطالعه پل هاي مورب پرداختند ]5 .[

موهتی[1] و گوخان[2] ,پلی داراي سه دهانه پیوسته با زوایاي تورب مختلف از صفر تا 60 درجه را به دو روش تیر و فنر  و المان محدود مدل سازي و رفتار آن ها را تحت آنالیزهاي مختلف استاتیکی، استاتیکی غیرخطی و تاریخچه زمانی خطی بررسی نموده است و به این نتیجه رسیده که براي تحلیل پل در زمانی که زاویه تورب بیش از 30 درجه است استفاده از مدل اجزای محدود الزامی است ]6 .[

سوگیلی[3] و کانر[4] عملکرد لرزه اي بیش از سی نمونه  پل کج دو دهانه و چهار دهانه را با بهره گیري از     نرم افزار اجزاء محدود LARSA 2000 تحلیل نموده و رفتار لرزه اي آن ها را با نمونه هاي مشابه بهسازي شده با کابل هاي مقید کننده، مقایسه نمودند. نتایج نشان داده است که جابجایی هاي طولی و عرضی عرشه در پل هاي بهسازي شده نسبت به نمونه هاي نظیر بهسازي نشده کاهش یافته است ]7 .[

تئوریت[5] و همکارانش براي بررسی تلاش هاي برشی در دال پل هاي مورب ، پل هایی با دهانه هاي 10 متر و عرض 12 متر و زاویه تورب صفر و 30 درجه توسط نرم افزار SAP 2000 آنالیز نموده اند. مطالعات نشان داده است که با افزایش زاویه تورب، نیروي برشی و ممان خمشی عرضی زیاد شده و ممان طولی کاهش می یابد ]8 .[

کلانتري و امجدیان رفتار لرزه اي غیرخطی پل مورب بتنی مسلح فوت هیل با بهره گیري از نرم افزار المان محدود OPENSEES را مورد بررسی قرار داده و نتایج به دست آمده براي این پل مورب با پل مستقیم متناظر آن را مقایسه نمودند. نتایج عددي حاصله نشانگر تأثیر قابل توجه تورب پایه ها در نحوه پاسخ لرزه اي پل مورب فوت هیل و کاهش ظرفیت باربري آن بر اثر عملکرد همزمان نیروي محوري و لنگر پیچشی روي ستون هاي بحرانی است] 9 .[

[1]-Mohti

[2]-Gokhan

[3]-Sevgili

[4]-aner

[5]-Theoret

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

Related Posts

دسته اصلی

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

دسته اصلی

چارتر لحظه آخری

بلیط لحظه آخری به شرایطی می گن که آژانسای مسافرتی زمان قانونی توان پرکردن ظرفیت هواپیما رو نداشته و به دنبال جبران اون با به کار گیری بلیطای ارزون تر هستن. این بلیطا واسه کسائی Read more…

دسته اصلی

پیچ و رولپلاک با طناب

آیا می دانید تا به امروز استفاده از پیچ و رولپلاک با طناب برای محکم کردن سنگ نما از بهترین روش های محکم سازی به شمار می آید؟ تعجب نکنید! استفاده از پیچ و رولپلاک Read more…