دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

 
 

ویدئویی می کردند و در این میان تجربه ای جدید پا به عرصه می گذارد و آن اینکه، بیننده، اجرا کننده می شود، چیزی که برای بیننده ی اثر موزه ای اتفاق نمی افتد.

 

2-4 تعریف نوین رسانه ها

بنا بر ضرورت عنوان این تحقیق لازم است تا به صورت اجمالی به ارائه ی تعاریفی پرداخته شود که در این عنوان، نقش اساسی داشته و در راه ارائه ی جامع تر و کاربردی تر مطالب  این تحقیق، حائز اهمیت می باشد. معرفی رسانه های مختلف و معرفی چند تن از هنرمندان پیشگام در عرصه ی هنر نوین رسانه ای نیز از جمله اهداف پرداختن به متون در پیش رو خواهد بود.

 

معرفی رسانه

رسانه در مفهوم ارتباطاتی آن، عاملی است که می تواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد. این عامل از شکل های ابتدایی نمادین آغاز می شود و در جامعه مدرن به شکلی نهادمند تحت عنوان رسانه های تصویری، شنیداری و مطبوعات تعریف می گردد.

کارکردهای اصلی رسانه ها:

از ویژگی مهم رسانه ها نهادی بودن آنها است. به این معنا که پیام، درون یک نظام منسجم ارتباطی و با هدف اثرگذاری بر آگاهی های مخاطب تهیه و ارسال می شود.

تحلیل می ورد که بخار می شود و جز شبحی بر جهان متوهم مانیتورهای کامپیوتری و تلوزیونی چیزی از آن بر جای نمی ماند ؛ و یا آن چنان بر سویه ملموس یک اثر تاکید می گردد که مخاطب دور افتاده، به ناگزیر از درک آن عاجز خواهد ماند . در این زمینه چیدمان های بسیاری را در نظر آوردیم که درک آنها تنها با بهره گیری از همه ی قوای حسی امکان پذیر است. نیروی لمس، بویایی و حتی چشایی گاه چنان نقش فعالی را در ادارک یک اثر هنری بازی می کنند که قوای بینایی و شنوایی به تنهایی نمی تواند مخاطب را در چنین داد و ستد ذهنی دخیل کند. به هر حال، بر هم خوردن توازن ارتباطی میان مخاطب و اثر، نکته ی بنیادینی است که هنر چند رسانه ای گویی در هیچ شرایطی نمی خواهد آن را به تعادل کلاسیک ( یا مدرن اش ) برگرداند. در این شرایط، آنها که به باوری جسمیت ستایانه، اثر هنری را چون ابژه ای عینی، در

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی رویکردهای نوین رسانه ای در اثار چهار تن از هنرمندان زن معاصر ایران

دسته‌ها: دسته اصلی