دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

نقطه نظرات در اين زمينه، از يك سو، موجبات غناي رشته برنامه درسي را فراهم نموده است و از سوي ديگر براي برنامه‌ريزان درسي نوعي اغتشاش و سردرگمي را به ارمغان آورده است . زيرا مشخص نيست كه در موقعيت‌ها و سطوح مختلف تصميم‌گيري، بايد از چه راهكارها و روشهايي بهره گرفته شود. اين مشكل به طور كلي ناشي از نقايص الگوهاي موجود نيازسنجي است . الگوهاي موجود، برنامه درسي را به عنوان يك پديدار ايستا مورد توجه قرار داده است و مطالعه نيازسنجي را فقط به مرحله طراحي برنامه درسي محدود مي‌كنند، در حاليكه اين پژوهش نشان داده است كه نيازسنجي برنامه درسي يك فرايند پويا است و بايد در مراحل طراحي و اجرا صورت پذيرد. علاوه بر اين نحوه استفاده از منابع اطلاعاتي در برنامه درسي، نوع اطلاعات مورد نياز، روشها و فنون نيازسنجي و … بيشتر به طور جامع در الگوهاي موجود مورد بحث واقع نشده است . با عنايت به وضعيت فوق، رساله حاضر يك الگوي جامع و پوياي نيازسنجي را در برنامه درسي معرفي مي‌كند تا به عنوان يك چارچوب مفهومي، راهنماي برنامه‌ريزان درسي واقع شود. اين الگو، نيازسنجي را در چهار سطح كلان فراتر از موضوع درسي، كلان متمركز بر موضوع درسي، خرد – منطقه‌اي و خرد – مؤسسه‌اي مورد توجه قرار داده است و در هر يك از سطوح متغيرهاي دهگانه پوشش جغرافيايي، قلمرو نيازسنجي، جهت‌گيري زماني، منابع اطلاعاتي غالب ، نيازهاي غالب ، داده‌هاي غالب ، مسئوليت نيازسنجي و رويه‌هاي اجرايي (مراحل كار، شركت‌كنندگان در نيازسنجي و روشها و فنون نيازسنجي) را مورد بحث و بررسي قرار داده است . در پايان، الگوي 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

دسته‌ها: دسته اصلی