دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

اوراق بهادار دارد در نظر گرفته مي شود. اين محققان بر اين باورند كه سود سرمايه گذاري بوسيله اطمينان بيش از حد تحت تاثير قرار نمي گيرد؛ بهرحال، اطمينا بيش از حد مي تواند تجربه معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي را تحت تاثير قرار دهد (ابرلچنر و اسلر[1]، 2004).

2-5- پیشینه پژوهش

2-5-1- پژوهش های داخلی

رهنماي رودپشتي و همكاران (1387) در پژوهشي به تبيين كاركرد مالي رفتاري در تجزيه و تحليل سهام با رويكرد علمي و كاربردي در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج مطالعه نشان داده است كه اولا اين رويكرد تحليل سهام اطلاعات قابل اتكاتري فراهم مي نمايد . ثانيا كاركرد مالي رفتاري، در پيش بيني رفتار سرمايه گذاران تاثير مي شود. (رودپشتی و همکاران، 1387)

مهدي خشنود در تحقيقي تحت عنوان ” شناسايي و رتبه بندي گروههاي موثر بر تصميم گيري سرمايه گذاران فردي و نهادي در بورس اوراق بهادار تهران به راهنمايي رضا تهراني در دانشگاه تهران، دانشكده مديريت، 1383 “. به بررسي و شناسايي رفتارها و عكس العمل هاي سرمايه گذاران در شرايط متفاوت بازار مي پردازد و روند حركت بازار و شاخص ها را پيش بيني مي كند تا سياست گذاران بتوانند تصميمات صحيح تري را اتخاذ نمايند . نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه سرمايه گذاران خرد و جزء نسبت به سرمايه گذاران نهادي بيشتر رفتارهاي غيرمنطقي در تصميم گيري از خود بروز مي دهند . بنابراين پيشنهاد شده است كه شكل گيري نهادهاي مشاوره اي سرمايه گذاري در سطح وسيع، طراحي سبد سهام و اوراق متنوع تر مالي شدت بيشتري به خود گرفته و همزمان اطلاعات و آموزش هاي سرمايه گذاري در سطح عموم

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران