دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن

3-1- انواع مستي

3-1-1- مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي

همان طور كه گفته شد، مصرف مسكر هرچه هم كم باشد درجه قدرت فهم، دقت و ادراك را تضعيف مي كند.

حال كه دريافتيم ادراك و دقت داراي درجات و مراتبي است، بايستي بدانيم مصرف مسكر كدام يك از اين درجات را دچار اختلال مي كند. در قانون مجازات عمومي يك تقسيم بندي راجع به اين مبحث وجود داشت. اين قانون زير ماده 37 خود اشعار مي داشت:

«مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر و نظاير اينها به طور كلي رافع مسئووليت جزايي نيست و اگر ثابت شود استعمال مواد مذكور به منظور ارتكاب رجم بوده مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.

تبصره – هر گاه استعمال مواد مذكور به منظور ارتكاب جرم نبوده و موجب اختلال تام يا نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده مركتب در حين ارتكاب جرم بوده باشد، دادگاه حسب مورد و ]به[ اقتضاي اوضاع و احوال مي تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبي تا يك درجه تخفيف دهد …»

مطابق اين تقسيم بندي و نيز تعريف مستي كه در آغاز به آن پرداختيم مي توان بر اساس ميزان تاثير مسكر بر روان دو نوع مستي شناخت. يكي مستي تام و ديگر نسبي[1].

[1]– رضا شكري، «قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني»، چ سوم، تهران، مهاجر، 1383، ص842.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه :تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

دسته‌ها: دسته اصلی