دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

جدول 11-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان درآمد از شغل توتون كاري

 

درآمد ساليانه(تومان) فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
100000 و كمتر

300000-100000

500000-300001

700000-500001

900000-700001

1100000-900001

1300000-1100001

1500000-1300001

بيشتر از 1500000

بدون پاسخ

22

53

34

16

9

18

5

6

4

8

6/12

3/30

4/19

1/9

1/5

3/10

9/2

4/3

3/2

6/4

2/13

7/31

4/20

6/9

4/5

8/10

3

6/3

4/2

2/13

9/44

3/65

9/74

2/80

91

94

6/97

100

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی