دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

 کاهش معني­دار در شاخص توده بدن و درصد چربي بدن ­شد اما باعث تأثير معني­دار بر سلامت عمومي آزمودني­ها نشد (عنبري و همکاران 1391)؛ طبق نتايج مطالعه رضايي مقدم (1385) دوره آموزش نظامي پايه، تاثير بسيار خوبي در افزايش انعطاف پذيري عضلات پيرامون زانو دارد (رضايي مقدم 1385)؛ واعظ موسوي (1367) در بررسي اثر تمرينات جسماني روي استقامت قلبي عروقي بسيجيان پادگان هاي آموزشي اعلام کرد تمرينات فعلي آمادگي جسماني روي استقامت قلبي عروقي بسيجيان پادگانهاي آموزشي اعزام به جبهه موثر است اما اين اثر نسبت به مدت دوره آموزشي ناچيز است و تمرينات آمادگي جسماني روي افراد غير آماده داراي اثرات بيشتري مي باشد (واعظ موسوي 1367)؛  باران چشمه (1381) در مقايسه تاثير يک دوره فعاليت ورزشي هوازي تناوبي با تداومي بر حداکثر اکسيژن مصرفي، شاخص توده بدني و درصد چربي دانشجويان مرد دانشکده افسري ناجا نتيجه گرفت يک دوره فعاليت دوي هوازي تناوبي بر حداکثر اکسيژن مصرفي تاثير معني داري دارد (باران چشمه 1381)؛ فکوريان (1390) در بررسي تاثير دوره آموزش نظامي بر آمادگي جسماني و شاخص توده بدني سربازان عنوان نمود با توجه به فعاليت هاي جسماني و ورزشي و حرکات و مانورهاي نظامي که در دوره آموزش نظامي اجرا مي شود اين دوره تاثير معني داري بر بهبود عملکرد هوازي و افزايش استقامت عضلاني و چابکي و همچنين کاهش BMI دارد (فکوريان 1390)؛ گائيني (1378) در بررسي تاثير سن و شاخص توده بدن بر شاخص هاي آمادگي جسماني سربازان ارتش مشاهده کرد که با افزايش سن BMI تمايل به افزايش پيدا مي کند اين افزايش در اصل به دليل افزايش وزن است. چون تفاوت اندکي در سنين مختلف وجود دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

دسته‌ها: دسته اصلی