دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

پایبندی به دین دانشجویان

مجموعه گويه ها از طريق تحليل عاملي به سه بعد اساسي شامل اعتقاد ديني، آمادگي رفتاري ديني و شناخت دين دلالت مي كنند. ضرايب مربوط به روايي مقياس ها براي بعد اول 80% ، بعد دوم 85% و بعد سوم 86% گزارش شده است.

يافته هاي تحقيق نشان دادكه بين اعتقاد ديني و آمادگي رفتاري ديني و جنسيت تفاوت معني داري وجود دارد بدين ترتيب كه بعد اعتقاد ديني دانشجويان دختر نسبت به پسر بيشتر است ولي در بعد آمادگي رفتاري نمره مردان بيش از زنان است و در بعد شناختي تفاوتي بين دو جنس وجود ندارد.

تحليل ها رگرسيوني متغيرهاي مستقل مطالعه فوق با ابعاد اعتقاد و ديني نشان دهنده وجود رابطه بين اعتقاد ديني با نوع الگوي مذهبي، نوع دوستان، ارزيابي فرد از اطلاعات منابع ديني، هم اتاقي هاي فرد، ارزيابي وي از اطلاعات خود و مذهبي بودن مادر و پدر اوست.

علي اسدي و مهدي بركشي و منوچهر محسني تحقيقي با عنوان گرايش هاي فرهنگي و نگرش هاي اجتماعي در ايران، انجام داده كه رفتارهاي مذهبي مورد مطالعه قرار گرفته در اين پژوهش عبارت بوده است از: نماز، روزه، نذر و نياز، خمس و زكات، زيارت اهل قبور، شركت در هيأت هاي مذهبي، نماز رايجترين رفتار مذهبي بوده كه با كاهش سن از عموميت آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد پایبندی به دین دانشجویان

دسته‌ها: دسته اصلی