دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 

ارتباطات و محاسبات نوری ناشی می­شود. دوپایایی نوری اولین بار به طور نظری توسط شوک[1] وهمکارانش( 1969) تشریح گردید و به طور تجربی توسط گیبس[2] و همکارانش (1976) مشاهده شد[8].

 

2-1 ابزار نوری و شرایط مرزی

فرض کرده ایم که دامنه های میدان در سطح داخلی آینه سمت چپ اندازه گیری می شوند. ثابت انتشار  وضریب جذب شدت  را کمیت های حقیقی در نظر گرفته ایم که هر دو قسمت خطی و غیر خطی را شامل می­شوند. در نوشتن معادله(2-4) بصورتی که نشان داده شده است، تقریب میدان متوسط را بکار برده ایم، یعنی فرض کرده ایم که کمیت های  و  از نظر فضایی ناوردا هستند. در غیر اینصورت باید نما با  عوض شود. بصورت جبری معادلات(2-3) و (2-4) را با حذف  می­توان حل کرد. که در نتیجه داریم

(2-5)

این معادله، معادله ایری[3] نامیده می شود و توصیف کننده ویژگی های تداخل سنج فابری– پرو است. اگر  یا  (یا هر دو ) تقریبا توابعی غیرخطی از شدت نور داخل تداخل سنج باشند، این معادله دوپایایی را در شدت موج عبوری انتظار داریم. درحالت کلی، هم  و هم  می توانند رفتار غیرخطی را از خود نشان دهند. اما با بررسی حالتهای حدی که تنها دارای سهم جذبی ویا تنها دارای سهم پاشنده هستند، به درک بهتری از ماهیت دوپایایی نوری میرسیم.

[1]Szoke

[2]Gibbs

[3]Airy

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی پدیده دوپایایی نوری در سیستمهای کوانتومی مختلف

دسته‌ها: دسته اصلی