دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی و تعیین برونگرایی- درونگرایی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی آنها

(شاملو، 1368، ص 31) ايگو با آزمون واقعيت تمايز درست از نادرست با جامعيت اعمال ، انطباق يادگيري ، خودآگاهي، عقل وابسته به استدلال، ذکاوت، حافظه، قضاوت و قدرت اراده سروکار دارد (ريس، 1982، به نقل از رسايي، 1383، ص 37) سوپر ايگو سومين قسمت روان انسان است که شامل باورها ارزش هاي اخلاقي آموخته شده در کودکي و در حدود 6-5 سالگي است رفتارهايي که کودک به خاطر آنها نصيحت يا تنبيه شده بخشي از ناخودآگاه را مي سازند که قسمتي از سوپر ايگو است اين قسمت وجدان هم ناميده مي شود قسمت بين ايگو و سوپر ايگو من ايده آل Ego-Idelo‌ است من ايده آل رفتارهاي خوب يا درستي است که کودک به خاطر آنها مورد تشويق قرار مي گيرد سوپر ايگو هميشه مخالف خواسته هاي ايد عمل مي کند و مانع ارضاي غرايز است و در واقع فرويد بيان مي دارد که همواره بين ايد و سوپر ايگو تعارض وجود دارد و در اين ميان ايگو بايستي بين آنها مصالحه ايجاد کند به طريقي که ارزش هاي شخصي لطمه نبيند و در عين حال خواسته هاي ايد نيز ارضاء گردند (شولتس، 1990، به نقل از رسايي، 1383، ص 37) سوپر ايگو از يک سو با تظاهرات ايد مخالف است و از سوي ديگر ميل دارد معيارهاي اخلاقي را جانشين معيارهاي منطقي ايگو نمايد به عبارت ديگر کامل طلبي را بر واقع بيني ترجيح مي دهد (شاملو، 1368)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی و تعیین برونگرایی- درونگرایی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی آنها

دسته‌ها: دسته اصلی