دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

كه‌اين موضوع نيز به تهيه فهرستهاي جديد و جستجو براي تعيين حوزه هايي كه شخص بهنجار بايد قادر به كنار آمدن با مشكلات در آن ها باشد منجر شد بطور مثال مي‌توان از فهرست آدلر (1982) نام برد كه شامل‌اين موارد است:‌الف) نمايش نقش هاي اصلي اجتماعي (ب)خود پنداري (ج) تعامل با ديگران (د) مهار عواطف (ه) گذر موفقيت آميز از مراحل مختلف رشد (و) اداره حوادث اضطراب آور (ز) دسترسي به منابع موجود (ح) داشتن كاركرد شناختي (همان منبع)

از سوي ديگر لوئيس فهرست زير ار پيشنهاد كردند (الف)‌ايجاد روابط رضايتبخش با ديگران (ب) رشد مهارتهاي موثر شناختي حل مساله (ج) كنترل اضطراب شخصي (د) دسترسي به منابع قابل استفاده براي كمک در مواقع نياز (ه) مشارمت در فعاليتهاي موّلد (و) پذيرش مسئوليت در قبال رفتار فردي خويش (ز) حفظ خود پنداري مثبت واقع گرايانه (همان منبع)

نظر نويسندگان چنين است كه انتقادهاي اسميت (1961) از فهرست هاي ملاك هاي بهداشتي رواني مثبت به همان اندازه در فهرست كنار آمدن صادق است،‌بنابراين مفهوم كنار آمدن به معني توانايي فرد براي كسب هدف مناسبي است كه بتواند به طور موثر و كارا در بافت مخصوصي كه در حال عمل است 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:تعیین تفاوت سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی

دسته‌ها: دسته اصلی