دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

5-1-16- سم دلتامترين

اين سم نيز از گروه حشره كش هاي پايروتيروئيدي بوده و داراي اثر تماسي و گوارشي مي باشد اين تركيب طيف وسيعي از حشرات مكنده و جونده را كنترل مي نمايد. داراي حالات رزونانس سيس و ترانس بوده و بيشتر نوع ترانس آن نظر زيست محيطي داراي خطرات كمتري بوده و داراي دوز پيش مصرف 3 تا 7 روز مي باشد. ميزان سميت آن در گروه پايروتيروئيد هاي مصنوعي كمتر بوده و سريع الاثر است و نسبت به بقيه سموم اين گروه زودتر تجزيه مي شوند. همچنين در خاك زراعي بر اثر فعاليت ميكروارگانيزم ها ظرف مدت يك تا دو هفته سريعا تجزيه مي شوند. قدرت حشره كشي اين سم پنج تا ده برابر از ساير پايريتروئيدها بيشتر است.

نكته مهم در مورد اين سم اين است كه به خاطر دوام كمتر در محيط مصرف بالايي روي سبزيجات دارد. نتايج حاصل از ساير تحقيقات (8). نشان مي دهد كه دز مصرفي بالاتر، تعداد دفعات بيشتر سم پاشي و در نظر گرفتن دوره پيش برداشت در ميزان ذخيره آفت كش در سطح برگ ها و عصاره گياه بسيار موثر است. نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان مي دهد با  افزايش دز سم مصرفي بالا و همچنين بالابودن جذب كوتيكولي به دنبال آن موجب افزايش ميزان باقي مانده در دزهاي مصرفي بالاتر گرديده كه با نتايج حاصل از تحقيقات ديگر منطبق مي باشد (8).

 

   پیشنهادات

مساله در معرض سموم قرار گرفتن انسان به طور غیرمستقیم اهمیت بررسی مواد روی مواد غذایی مختلف را نشان می دهد. در نهایت، سموم فوق با مصرف توسط انسان می توانند وارد بدن انسان شده و در دراز

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی