دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

كننده.معنا چيزي نيست كه «در آنجا باشد»،يعني در درس معلم و يا در كتاب درسي قرار داشته باشد.معنا در اثر پردازش اطلاعات شنيده شده و يا خوانده شده توسط ياد گيرنده به وجود مي آيد.چندين عامل در تشخيص معنادار بودن اطلاعات مؤثر هستند.برخي از اين عوامل به خود دانش آموز برمي گردد.آيا دانش آموز اطلاعات قبلي در زمينة مورد نظر دارد؟آيا مي تواند اطلاعات جديد را با دانسته هاي قبلي خود مرتبط كند؟آيا موضوع در حد توانايي ذهني اوست؟آيا برايش بسيار دشوار است يا بسيار ساده؟از جمله عوامل ديگر اقدامات معلم براي ايجاد علاقه در دانش آموز و درگير ساختن اوست،بدين مفهوم كه آيا معلم مي تواند موضوع درس را به علايق دانش آموز پيوند دهد؟آيا امكان دارد كه اطلاعات در جريان فعاليت هاي چون انجام پروژه و مسابقه، در اختيار دانش آموز لذت بخش باشد و يا اطلاعات به صورتي نوشته شود كه علاقة دانش آموز را جلب كند؟معنا از تركيب موضوع،فعاليت ها و دانش قبلي يادگيرنده پديد مي آيد.يادگيرنده و معلم توأماً معنا را مي سازند.

4.نحوة يادگيري دانش آموزان به اندازة آنچه ياد مي گيرند اهميت دارد.اگر شما از برخي از مردم بپرسيد كه تعليم و تربيت چيست آنها خواهند گفت تعليم و تربيت «انتقال اطلاعات» است،يعني هر نسل جديد اطلاعاتي را كه نسل هاي قبلي كشف كرده اند مي آموزد.روان شناسان شناختي به طور جدي با اين نظر مخالف اند.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی رابطه بین امکانات رفاهی و افت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان

دسته‌ها: دسته اصلی