دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

رابطۀ حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان

از اعضای خانواده در بهبود سلامت روانی دانشجویان مؤثر است.

اهداف تحقیق :

تعیین رابطه حمایت های اجتماعی و سلامت روانی در بین دانشجویان طبیعی است برای شناخت اهداف اصلی که تا حدّ زیادی کلی و عمده هستند به اهداف جزئی تر و فرعی تر نیازمندیم. که به آنها اشاره می کنیم.

1 ) حمایت های اجتماعی منطقه ای برای دانشجویان چه مواردی است.

2 ) حمایت های ملی چه مواردی است؟

3 ) سلامت روانی در اثر حمایت های اجتماعی چگونه تغییر می کنند.

4 ) در صورت بروز مشکلات حمایت های اجتماعی تا چه حدی باعث سلامت روانی می گردد.

5 ) حمایت های مالی و اقتصادی یا حمایت های سیاسی و شخصیتی مهم ترند؟

6 ) چه عواملی در ایجاد و حمایت و بهبود سلامت و بهداشت روانی می توان شمرد.

(متغیرهای تحقیق) :

متغیرهای تحقیق حاضر عبارتند از :

متغیر مستقل حمایت های اجتماعی :

متغیر وابسته : بهداشت و سلامت روانی :

توضیح اینکه در این تحقیق در این حدود و هیأت سیستم که نشان دهیم، حمایت های اجتماعی 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روانی در بین دانشجویان