دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

  • پيشرفت تحصيلي :معدل بالاي 15 دروس .
  • تشويق دانش آموزان :به معناي وادار كردن و ايجاد رغبت كردن دانش آموز .
  • مشاوران : كارمنداني كه در مدارس متوسطه به عنوان مشاور يا دبير راهنما مشغول به خدمت هستند .
  • اوليا ء دبيرستان : منظور كساني هستند كه در تعليم و تربيت محصلين نقش مستقيم دارند.
  • رشته هاي هنرستاني :رشته تحصيلي كه به نوعي تحصيل حرفه و فن قلمداد مي گردد.

10 –    شغل: به معني به كار واداشتن كسي است و آنچه مايه مشغوليت مي باشد .(صافي ،1374 )

11-كار :فعل و عمل و كردار است و آن چه از شخصي صادر مي گرددو خود را به خود مشغول مي دارد .

حرفه : به معني صناعت و ساختن ماهراته است .

مهارت :به مجموع توان هاي تجربي و تحصيلي كه جهت تصدي و انجام وظايف هر   شغل لازم است .(شفيع آبادي ،1371 )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:شناخت علل و عوامل گرایش دانش آموزان به شاخه های فنی هنرستان های فنی و حرفه ای

دسته‌ها: دسته اصلی