دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن

بالاتر و داراي سابقه تحصيلي بالاي 8 سال بودنند انتخاب كرديم. نوع تحقيق :

نوع تحقيق توصيفي است چون اين روش شرايطي را بيان مي كنند و هدف آن تجزيه و تحليل شرايط موجود است مثل جمع آوري نظرات معلمين .

روش نمونه گيري :

روش نمونه گيري تصادفي است چون مدارس را به طور تصادفي انتخاب كرده و معلمين را نيز به طور تصادفي از ميان آنها انتخاب كرده ايم .

ابزار اندازه گيري :

 ابزار پژوهش پرسشنامه اي با عنوان پرسشنامه نظر خواهي از معلمين شامل 20 سوال بود كه در آن از معلمين خواسته شد تا نظر خود را نسبت به ميزان پرخاشگري دانش آموزان به صورت يك مقياس درجه بندي از خيلي زياد تا زياد و متوسط و كم در مقابل هر سوال مشخص كنند .

چند نمونه از سوالات در زير آمده است .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناسائی عوامل پرخاشگری دانش آموزان و پرداختن به طریق اصلاح آن

دسته‌ها: دسته اصلی