دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

اولويت بندي نيازهاي آموزشي ـ ترويجي  توتون كاران

در خصوص اولويت بندي نيازهاي آموزشي ـ ترويجي توتون كاران ، 16 گويه از نيازهاي آموزشي و ترويجي انتخاب گرديد و از توتون كاران خواسته شد تا با استفاده از طيف ليكرت به آنها پاسخ دهند كه در نتيجه با توجه به جدول شماره 26-4 ملاحظه مي گردد كه مهمترين نياز آموزشي توتون كاران آشنايي با انواع سموم شيميايي با ميانگين 06/4 مي باشد كه در اولويت اول قرار دارد. همچنين آشنايي با بيماريهاي مختلف توتون، نحوه مبارزه با آفات و بيماريهاي توتون، شناخت آفات توتون،‌ زمان و نحوه صحيح سم پاشي، آشنايي با عوامل تاثير گذار بر افزايش كيفيت توتون، نحوه صحيح خشكانيدن و عمل آوري توتون و نحوه صحيح تلمبار و نگهداري توتون تا زمان برگزاري كمسيون خريد در اولويت دوم تا هشتم نيازهاي آموزشي توتون كاران قرار گرفته اند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی