دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بیع عین مرهونه

 اين عقد از جانب راهن لازم معرفي گرديده، حال آنكه نسبت به مرتهن جايز بوده، وي مي تواند از حق خويش صرف نظر كند. در اين خصوص ماد ه‌ی ۷۸۷ قانون مدني بيان داشته است:«عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است ».و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آنرا برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاي قانوني از آن بري با اين وصف عقد رهن حقي حمايتي براي مرتهن ايجاد شود رهن را مسترد دارد مي نمايد، در عين حال قبل از فرا رسيدن سر رسيد دين و قبل از اينكه مرتهن بتواند بااستفاده از حق خويش، مطالبه ی فروش عين مرهونه را بنمايد، راهن حق مالكيت خويش را بر عين مرهونه حفظ مي نمايد. بنابراين از سويي در مدت رهن مرتهن نسبت به عين مرهونه داراي حق وثيقه است و از سوي ديگر راهن ، مالك عين است. حال يكي از سؤال هاي مهمي كه مطرح است و نتايج عملي فرا واني در عرصه ی معاملات مردم بر جاي مي گذارد، اين است كه در مدت رهن آيا راهن كه مالك عين به شمار مي آيد، مي تواند تصرفات ناقله كه مصداق بارز آن فروش مال مرهونه  است، نسبت به عين مرهونه انجام دهد يا خير؟ آيا تصرفات مزبور نيازمند اذن مرتهن است يا خير؟ و در صورتي كه مرتهن به راهن اذن در چنين تصرفاتي دهد، اذن وي اسقاط حق او را به دنبال دارد يا حق وي كماكان باقي خواهد ماند . پژوهش در پي يافتن پاسخ براي سؤالات مزبور است . طبيعي است از آنجا كه حقوق ايران به ويژه در بخش عقود معين مبتني بر دستاوردهاي ارزشمند فقيهان امامي است، نيازمند مطالعه ی فقهي حقوقي موضوع خواهيم بود . در اين راستا و به منظور يافتن پاسخ مناسب براي سؤالات مزبور ابتدا وضع تصرفات ناقل عين را از نظر فقهي بررسي نموده، سپس از وضع حقوقي تصرفات مزبور سخن مي گوييم و در نهايت تأثير

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:بیع عین مرهونه

دسته‌ها: دسته اصلی