دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

ه) متغير جنس: جنس آزمودنيها پسر مي‌باشد

و) متغير نوع مدرسه: نوع مدرسه دولتي مي‌باشد و انتخاب فقط از فهرست مدارس دولتي شهرستان طارم صورت پذيرفته است.

تعريف عملياتي آموزش راهبردهاي حل مسئله (متغير مستقل)

در پژوهش حاضر آموزش راهبردهاي حل مسئله بر اساس الگوي جورج پوليا در قالب طرح درس 7 جلسه‌اي تدوين و اجرا شده است. هر جلسه در مدت 45 دقيقه و با اهداف و سرفصلهاي ذيل برگزار شد.

اهداف جلسه اول:

1- تعريف مسأله و آشنايي با قسمت‌هاي معلوم و مجهول

2- آشنايي با دسته‌بندي مسايل به سه دسته مسايل جبر، هندسه، حساب

3- آشنايي با روش گام به گام حل مسأله با استفاده از طرح جورج پوليا كه شامل چهار قسمت بود:

الف) فهميدن (درك مسأله)

ب) طرح نقشه (پيش‌بيني و انتخاب راه‌حل مسأله)

ج) اجراي نقشه (استفاده از راه‌حل و رسيدن به پاسخ)

د) مرور و امتحان كردن جواب (ارزيابي نتايج)

اهداف جلسه دوم

1- مرور اهداف جلسه گذشته

2- آشنايي با نحوه استفاده از چهار گام پوليا در حل مسايل جبري

3- حل دو مسأله جبري همراه توضيح چهار گام پوليا توسط معلم

4- رفع اشكال احتمالي و پاسخ به سوالات دانش‌آموزان

5- ارائه تمرين جبر به عنوان تكليف منزل

اهداف جلسه سوم

1- بررسي نحوه انجام تكاليف خانه و رفع اشكال

2- حل دو مسأله جبري ديگر همراه با توضيحات چهار گام توسط معلم

3- رفع اشكال احتمالي دانش‌آموزان و پاسخ به سؤالات

4- آشنايي با نحوه استفاده از روش چهار گام پوليا در حل مسايل هندسه

5- حل دو مسأله نمونه هندسه همراه توضيح چهار گام توسط معلم

اهداف جلسه چهارم:

1- مرور مطالب جلسه قبل با موضوع مسايل هندسه

2- حل دو مسأله هندسه ديگر به عنوان نمونه‌ها با همان شيوه قبلي

3- رفع اشكال احتمالي دانش‌آموزان و پاسخ به سؤالات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان

دسته‌ها: دسته اصلی