دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

قاتل يا ضارب قابل شناسايي نبود پيش بيني شده بود . ليكن ماده 615 ق . م . ا مجازات شركت در منازعه را براي هر يك از شركت كنندگان حتي در مواردي كه قاتل يا ضارب شناسايي شوند علاوه بر قصاص يا ديه كه در تبصره 2 ماده 615 ق . م . ا به آنها اشاره شده پيش بيني كرده است.( ميرمحمد صادقي  1388 ، 363 ) همچنين تغيير ديگري كه در ماده 615 ق . م . ا به چشم مي خورد افزوده شدن نقص عضو به مجموعه جرايمي است كه تحقق جرم منازعه منوط به تحقق آنهاست . در واقع ماده 175 ق . م . ع به منازعه اي اشاره كرده بود كه منتهي به قتل يا يا ضرب يا جرح گردد و به منازعه منتهي به نقص عضو به طور خاص اشاره نكرده بود . نكته ديگري كه بايد بدان توجه نمود اينكه ماده 175 ق . م . ع بين منازعه منتهي به ضرب و منازعه منتهي به جرح از حيث مجازات تفاوت قايل شده بود و مجازاتهاي متفاوتي براي اين دو مورد در نظر گرفته بود ليكن با تدوين و تصويب ماده 615 ق . م . ا اين تفاوت كيفر از ميان رفته و ضرب و جرح مشمول مجازات يكسان شده است . بالاخره مقنن در ماده 615 به جاي واژه ” چند ” كه در ماده 175 ق . م . ع به كار رفته بود اصطلاح ” عده اي ” را جايگزين كرده كه در مباحث آتي، فلسه‌ی چنين حركتي شكافته خواهد شد .

2-7-2- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب 1392)

در قانون مجازات جدید(مصوب 1392) مانند قانون مجازات قدیم(مصوب 1375) قانونگذار همان مجازاتی را برای افراد شرکت کننده در منازعه، در نظر گرفته است که پیشتر مقررکرده بود لذا با وجود این ماده می‌توان گفت که این ماده نیاز به اصلاحیه نداشته بود و به همین دلیل

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی