دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 مقدمه:

زبان گسترده ترين و پيچيده ترين و در عين حال راحت ترين وسيله ارتباط بين انسان هاست اين ابزار که دستگاهي منظم و با قاعده (system) است، ويژگي ديگري هم دارد و آن صورت گفتاري و آوايي است. انسان ها از اين دستگاه منظم به شکلهاي گفتاري و نوشتاري بيشترين بهره را مي برند. به نظر مي رسد برجسته ترين ويژگي زبان “با نظم بودن” آن است که واحدهاي سازنده آن به طور منظم و با قاعده هميشه در صورتهاي گفتاري و نوشتاري ظاهر مي شوند.

همه زبان شناسان بر اين موضوع که توانايي زبان در خلق جمله هاي تازه بي حد و مرز است اتفاق نظر دارند و مي دانند که آدمي از رهگذر همين ويژگي زبان قادر است هر آنچه را در ذهن دارد در قالب الفاظ بيان کند. با توجه به اينکه هيچ انساني جمله هايي را که بيان مي کند از قبل حفظ نکرده اين سؤال مطرح مي شود که او چگونه از عهده اين کار بر مي آيد؟ پاسخ اين است که زبان پديده اي است با قاعده و وقوف ناخودآگاه آدمي بر قواعد آن به او امکان مي دهد تا بي نهايت جمله خلق کند.

نوآم چامکسي اين نکته را چنين بيان مي کند:

“فردي که زباني را مي داند در حقيقت نظامي از قواعد را فرا گرفته است، نظامي که لفظ و معنا را به طريق خاصي به هم مي پيوندد.” (چامسکي، 1972، ص 29 )

دستور زبان در کلي ترين مفهوم، شناخت و توصيف و تبيين همين قواعد است.           زبان شناسي و دستور، شاخه هايي از دانش هستند که به شناخت و بررسي واقعيت ها و قواعد حاکم به زبان مي پردازند. دستور(grammar) بخشي اززبان شناسي است که درباره ي ساختمان آوايي، صرفي و نحوي ومعنايي زبان بحث مي کند. البته برخي دستور را شامل آواشناسي، نحو و معني شناسي مي دانند. دستور نويساني که بر مبناي زبان شناسي، به توصيف و تحليل ساختمان دستوري زبان مي پردازند، صرف، سازه شناسي وسازه را بخشي از آواشناسي مي شمارند. )مشکوه الديني، 1377 )

به هر حال چون دستور، قواعد حاکم بر زبان را بررسي مي کند، بايد به گونه اي همه ي اجزاي سازنده را بشناسد و از اين نظر سه بخش عمده دارد:

آواشناسي(phonetics)، صرف يا سازه شناسي(morphology)و نحو(syntax).

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی