دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن (علت شناسی تا پیشگری)

بوده مانند خانواده ، روابط ، همبستگی و کارکرد خود را از دست می دهد و به همین دلیل توانایی خلق هنجار و ارزش ها  از این جوامع گرفته می شود و افراد با بحران هویت مواجه خواهند شد و در نتیجه در این جوامع ما شاهد پدیده‌ی آنومی خواهیم بود.

پس از بررسی جوامع مکانیک و ارگانیک به نظرمی رسد مناطق آلوده به قاچاق در لردگان دارای ساختاراجتماعی مکانیک می باشند شیوه ی زندگی ، آداب ورسوم ، فرهنگ و سنن آن ها موید آن نظر است ولی سؤالی که این جا مطرح می شود این است که ما در بررسی خصوصیات جوامع مکانیک به این نتیجه رسیدیم که آن ها جرم  و انحرافات را به شدت پاسخ  می دهند هر جرمی به وقوع می پیوندد سرزنش عمومی فراوانی  به  همراه  دارد افکار عمومی نسبت  به جرم و مجرم حساسیت زیادی نشان می دهند.

مرتن نظریه خود را در حول دو مسئله وسیله و هدف مطرح کرد؛ به این معنا که اعلام کرد هر فرهنگی یکسری اهداف را برای تابعان خود مشخص میکند که رسیدن به آنها نشانه موفقیت است بطور مثال در امریکا داشتن پول نشان از موفقیت است و فرهنگ مسیر رسیدن به هدف را مشخص می کند.

زمانی که وسیله ای که فرهنگ معرفی کرده برای رسیدن به هدف کافی نباشد، در فرد ایجاد فشار می کند که ناشی از این است که فرهنگ آنها را تنبل و ناتوان در رسیدن به آنها می بیند. از این رو افراد در بعضی موارد هدف یا وسیله را جایگزین می کنند.

براین اساس 5 واکنش مختلف رخ می دهد:

1-هم نوایی: فرد هم هدف را پذیرفته و هم فرهنگ را

2-نوآوری: فرد هدف را پذیرفته اما فرهنگ را نمی پذیرد

3-آیین پرستی ( سنت پرستی): برای فرد هدف مهم نیست اما وسیله را می پذیرد

4-انزواء: هم هدف و هم وسیله را نفی و نسبت به آنها بی تفاوت است (معتاد،کارتن خواب)

5-شورش: هدف و وسیله را می پذیرد اما نه در شرایط فعلی. معمولا این افراد برای جامعه دردسر ایجاد کرده و ضداجتماعی خوانده می شوند ( کودتا گرایان)

واکنش دوم ، چهارم و پنجم منجر به ارتکاب جرم می شود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن