دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

متوسط ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي توتون كاران مورد مطالعه در اين تحقيق حدود يك هكتار و نيم بوده است كه بيشرين ميزان مالكيت 6 هكتار و كمترين ميزان مالكيت 5/0 هكتار بوده است. نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني مربوط به طبقه 1 هكتار و به پايين و كمترين فراواني مربوط به طبقه 4-1/3 هكتار زمين بوده است، به طور كلي بررسيها نشان مي دهد كه        86 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه مالك زمين كشاورزي آبي كمتر از  2 هكتار       مي باشند.

 

جدول 7-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي

 

زمين كشاورزي آبي (هكتار) فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی