دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

اهمیت موضوع مطرح شده در این است که نوجوان بزهکار بتواند با استفاده از مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری باعث تغییراتی در خودپنداره اش شود واز فردی که نابهنجاراست وقوانین مورد پسند جامعه را رعایت نمی کند به فردی بهنجار تبدیل شده وباعث تقویت خودپنداره مثبت خویش شود.دراین تحقیق انتظار می رود که درمانگر فرآیند یادگیری را درمراجع تسهیل کند لذا اینکه مراجع در طول درمان به دانش شخصی وخودآگاهی برسد ودرنتیجه راههای کسب دانش خود را بشناسد واین خیلی مهمتر از ارزیابی ها وتصورات شخصی درمانگر درباره مراجع واختلال رفتاری اوست.همچنین او باید به شناخت عمیق تری از مفهوم خود دست یابد واین مهم را درک کند که خودپنداره او تأثیر بسیار زیادی روی رفتارها وعملکردهایش دارد.

 

اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر پژوهشگر قصد دارد تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خودپنداره نوجوانان بزهکار را بسنجد.از آنجا که بزهکاران به صورت گروهی عمل می کنند وتحت تأثیر دوستان قرار دارند مشاوره گروهی می تواند در شناخت روابط گروهی وکمک به آنها جهت تبادل بهتر وتصمیم گیری مشترک مناسب تر مفید باشد.فیش مشاوره گروهی را برای جامعه ستیزها مؤثر می داند ومی گوید که در مشاوره گروهی برای 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع

دسته‌ها: دسته اصلی