دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

سازمان يافته در جرم شناسي و حقوق جزا پرداختند.نتیجه بررسی آنها نشان داداز جمله مهمترين خطرهايي که جامعة جهاني را در آستانة هزارة سوم به طور جدّي تهديد مي کند، “جرم سازمان يافته” است[1]. موسوي ركني(1380) تحقیقی با موضوع نگرش فقهي – اصولي به جرم و مجازات انجام داد. یافته های بررسی وی نشان داد ديدگاه علماي علم اصول نسبت به چگونگي اثبات جرم و اجراي مجازات در فقه و شريعت مطرح شده است. در روشهاي تحقيقي متداول، اين گونه موضوعات را در مباحث فقهي- جزايي جستجو مي كنند و نسبت به بررسي بعد اصولي قضيه اهتمام كمتري دارند؛ اما در اين موضوع به طور فشرده با تقسيم بحث به دو بخش ‹ شرايط تكليف› و ‹ دفع تكليف و مجازات› ديدگاه شارع در مورد مجرم واقعي و چگونگي اجزا يا اسقاط مجازات مطرح گرديده است. فروغي(1383) جرايم قابل گذشت در حقوق ايران را بررسی کرد.مطالعه وی نشان داد با مطالعه تاريخ تحولات حقوق كيفري، معلوم مي گردد كه پس از درك مفهوم «نظم عمومي» و شناخت نقض آن به عنوان جزء ضروري جرم در جوامع مختلف «اصل غير قابل گذشت بودن جرايم» مورد شناسايي قرار گرفت. در حقوق ايران نيز با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري، قانونگذار براي جرم، دو جنبه عمومي و خصوصي در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومي، اصل مزبور

[1] ساریخانی ، عادل، کوشا، جعفر، 1380، مرور زمان در جرائم متوجب حد و تعریز، دوره 7،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی