دانلود پایان نامه

  دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ناهنجاری مادرزادی

در مطالعات دیگر سابقه ی سقط خود بخود در مادران دارای نوزادان مبتلا به نقص لوله عصبی و ناهنجاری های قلبی – عروقی بیشتر مشاهده شده است.(51)

در مادرانی که از IUDبه عنوان روش پیشگیری از بارداری استفاده می کردند 6 مورد ناهنجاری (4 مورد کوچک  و 2مورد سوفل قلبی )گزارش شد. درمادرانی که از OCP استفاده می کردند2 مورد ناهنجاری کوچک ویک مورد ناهنجاری بزرگ ویک مورد سوفل قلبی .

در سایر مطالعات داخلی و خارجی ، هیچ یک اثر استفاده از روش های پیشگیری از بارداری را بر روی شیوع ناهنجاری های مادرزادی ونوع آن مورد بررسی قرار نداده اند.در این مطالعه نیز بین استفاده ار روش های پیشگیری از بارداری وشیوع ناهنجاری های مادرزادی ارتباط معنی داری یافت نشد شاید بهتر بود که اثر هر یک از روش های پیشگیری از بارداری بر روی نوع خاصی از ناهنجاری مادرزادی بررسی شود.

دلیل هر کدام از ناهنجاری های بزرگ ایزوله ، توراث چند عاملی است که به صورت واکنش بین ژن های متعدد با اثرکم  می باشد که فاکتور های خارجی ناشناخته در آن دخالت  می کنند اختلالات چند عاملی در خانواده ،گسترش پراکنده دارد بدون این که الگوی مندلی در آن دخالت کند.

در صورتی که توراث غالب یا مغلوب نداشته باشیم و والدین نیز مبتلا باشند احتمال خطر عود چند عاملی بوده و2 تا 5 درصد می باشد. به دلیل آن که بسیاری از ناهنجاری ها ریسک عود  پایینی دارند،تاریخچه منفی فامیلی شایع است.(45.52.53.54)

اگر چه شیوع ناهنجاری های مادرزادی در این مطالعه تقریباً نزدیک به سایر مطالعات بود اما اگر ما سقط ها،نوزادان مرده به دنیا آمده واگر از تست های غربالگری ومطالعات ژنتیکی برای تشخیص ناهنجاری ها استفاده می کردیم شاید شیوع  ناهنجاری ها از این میزان بیشترمی شد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ناهنجاری مادرزادی

دسته‌ها: دسته اصلی