دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

در اين دو تعريف دو نقش براي ارزشيابي

در نظر گرفته شده است.

  • نقش تصميم گيري يا نقش نكويني.
  • نقش پاسخگويي يا نقش پاياني

كولي (1986 ارزشيابي را چنين تعريف مي كند.[1]

(ارزشيابي فرآيندي است كه از طريق آن داده هاي مرتبط جمع آوري و در جهت اخذ تصميم تبديل به اطلاعات مي شود.) چنانچه از تعريف فوق بر مي آيد ارزشيابي يك فرآيند است تا يك بازده, ارزشيابي و راي تحقيق است و منجر به اتخاذ تصميم مي گردد.

ضرورت و اهميت ارزشيابي:

ارزشيابي را مي توان به عنوان فرآيند تحليل و كنترل طراحي شده براي تعيين ارتباط, اثر بخشي معني دار بودن و تاثير فعاليتهاي مشخص و درجه كار آئي كه از طريق آن حاصل مي شود مورد توجه قرار دارد. در اين حالت, ارزشيابي چيزي بيش از كاربرد روشهاست ارزشيابي يك فعاليت سياسي است و غالبا به عنوان بخش بنيادي و فعاليتهاي مديريتي است ارزشيابي تاثير برنامه و اثر بخشي هزينه را معين مي كند. اثر بخشي هزينه برنامه بر مي گردد به كار آئي آن يا به طور اخص تاثير مفيد برنامه در ارتباط با هزينه هايش[2]

احتمالا مشهورترين تحقيق در زمينه ارزيابي عملكرد در نخستين سالهاي دهه 1960 به وسيله هربرت ماير و همكارانش در شركت جنرال الكتريك انجام شد آنها به اين نتيجه رسيدند كه ارزشيابيهاي رسمي كه به وسيله

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان