دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

 

قانون از اشخاص و موسسات به منظور تقويت مالي حكومت و تأمين مخارج و هزينه‌هاي عمومي دريافت مي‌كند».[1]

2-2-1-تعريف حقوقي ماليات

با مراجعه به قوانين مالياتي كشور مشاهده مي‌شود كه مع‌الاسف هيچ يك تعريفي از ماليات ارائه نمي‌شوند و در اين ارتباط با خلأ قانوني مواجهيم. در اين شرايط كه با نوعي ابهام همراه است ناگزير بايد به آموزه‌هاي[2] حقوقي مراجعه و تعريف مطلوب را از ميان آثار حقوق دانان و علماي حقوق عمومي جستجوي كرد.

دکترین حقوق در تعرف مالیات این چنین مي‌نويسند: «ماليات سهمي است كه به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق مقررات هر يك از سكنة كشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تأمين هزينه‌هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي كشور به قدر قدرت و توانايي خود به دولت بدهد».[3] تعريف فوق تنها با توجه به نقش مؤدي و بي‌توجه به طرف ديگر ماليات يعني اخذ و وصول ماليات را ناديده گرفته، بيشتر با توجه به جايگاه مؤدي به پديدة ماليات مي‌نگرند. با در نظر گرفتن مراتب بالا مي‌توان گفت «اخذ ماليات يك عمل اقتداري و انحصاري و استثنايي قدرت عمومي است كه بدون نياز به جلب رضايت مؤدي قابل سوصل است و مؤدي جز اينكه به عنوان يك تكليف و تعهد قانوني و دين شهروندي كمال همكاري و مساعدت را در پرداخت ماليات بعمل مي‌آورد گزينة ديگري در پيش رو ندارد»[4] در نهايت مي‌توان گفت ماليات بخشي از درآمد‌هاي عمومي است كه به موجب قانون جهت تأمين هزينه‌هاي عمومي و به صورت بلاعوض از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ و به حساب دولت واريز مي‌شود و منبع اصلي درآمد‌هاي عمومي محسوب مي‌شود. از تعريف اخير موارد زير بدست مي‌آيد:

1)ماليات قسمتي از دارايي يا درآمد يا مصرف شخص است كه طبق قانون وصول مي‌شود.

2)ماليات جزء درآمد‌هاي عمومي است كه به صورت وجه نقد عايد دولت مي‌شود.

3)ماليات قطعي و بلاعوض است و مابه‌ازاي آن چيزي دريافت نمي‌شود.

3-2-1-انواع ماليات

مالیات ها بر سه پایه درآمد، مصرف و ثروت وضع می شوند و از طریق دو روش مسقیم و غیر مستقیم وصول می گردد بدین ترتیب مالیات گاهي مستقيم است[5]، زيرا مستقيماً از درآمد اخذ مي‌شود (مانند ماليات بر حقوق كارمندان)، و زماني غير مستقيم[6] و از كالا اخذ مي‌شود (مانند ماليات بر مصرف سيگار و نوشابه و مالیات بر ارزش افزوده).

4-2-1-ماليات مستقيم و ماليات غيرمستقيم

[1]-عرب مازار،علی اکبر ،مروری کوتاه بر پاره ای مفاهیم و نظارت مالیاتی ،،فصلنامه ماليات، دوره دوم، ش 1، تابستان 1376، ص 74

[2]-doctorine

[3]-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ هفدهم، ص 601

[4]-رنجبري، ابوالفضل و بادامچي، علي، همان، ص 57

[5]– Direct Tax

[6]– Indirect Tax

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی-سایت ارشدها

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی