دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

ديدگاههاي جامعه شناسي شيوة نگرش محققان را به مسائل اجتماعي تعيين و روشها ياراه هاي شناخت آنها را مشخص مي سازد. به تعبير دوركيم (جامعه شناس فرانسوي) مسائل اجتماعي ، ريشه اجتماعي دارند، از اين رو علم مربوط به آن بايستي آن را تفسير و تبيين نمايند. اين بدان معنا نيست كه تبيين هاي ديگر ارزش علمي ندارند بلكه بايستي گفت جامعه شناسي بهتر مي تواند آنها را تبيين كند، چون اسباب و لوازم شناخت هرچه بهتر دراين علم شكل گرفته است.

كيفيت جامعه به كجرويها شكل مي دهد … يعني بدليل قوانين و كاركردهاي نظامهاي »اجتماعي، رفتارهايي درمردم بوجود مي آيد كه بعضي از آنها صحيح و پاره اي غلط بوده وجنبه كجروي بخود مي گيرند»  از مهمترين تبيينهاي جامعه شناختي دربارة كجرويها، تأكيد برتعامل ميان همنوايي وكجروي درزمينه هاي مختلف اجتماعي است. جوامع امروزي، داراي خرده فرهنگ‌هاي متفاوت‌اند و هركدام هنجارهاي خاص خود را مراعات مي كنند. در اين بحث به چند نظريه مهم و برجسته اشاره مي كنيم.

در نظريه فشارهاى ساختارى رفتارهاي انحرافي را نتيجه فشارهاي اجتماع مي دانند كه بعضي مردم را وادار به كجروي مي كند تعبير ساده اين نظريه ضرب المثل (فقر باعث جرم مي شود) است. به موجب اين ضرب المثل وجود فراوان فقر در يك ساختار اجتماعي فشارهايي براي انواع خاص كجروي از جمله نزاع و ستيزه جويي فراهم مي كنند .

نظريه نوين فشارهاي ساختاري مفهوم بي هنجاري را بوسيله دوركيم وارد جامعه شناسي كرد  دوركيم مفهوم بي هنجاري را جهت روحيه مردم جامعه شهري ابداع كرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی