دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

کارهاي منزل مبادرت ورزد، در حقيقت به معناي اين است که وي به لحاظ مصالح بالاتر مثل عدم ازدواج مجدد مرد يا عدم طلاق او، از درخواست خود صرف‌نظر کرده و پذيرفته است که کارهاي منزل را مجاني انجام دهد. در اين فرض، زن مستحق اجرت نخواهد بود و در آينده نيز نمي‌تواند از مرد درخواست اجرت کند. شبيه موردي که شخصي از ديگري درخواست انجام عملي را دارد و تصريح مي‌کند که در قبال عمل او اجرتي پرداخت نخواهد کرد امّا در عين حال آن فرد، عمل را انجام مي‌دهد. در اينجا شخص عامل مستحق اجرتي نخواهد بود(عاملي، ص 832.12)

احتمال دوّم: مخالفت مرد با درخواست زن مبني بر دريافت اجرت، و تهديد به طلاق يا ازدواج مجدد، به معناي يک توافق جديد بين زن و مرد است مبني بر اينکه مرد از حقوق خود مثل طلاق و ازدواج مجدد صرف‌نظر مي‌کند تا زن هم از حق خود يعني اخذ اجرت بر کارهاي خانه صرف‌نظر کند.

نسبت به اين احتمال چند بحث مطرح است:

الف. اگر چنين شرط و توافقي به نحو شرط ابتدايي صورت گيرد و در ضمن عقد نباشد، بر اساس نظر مشهور فقها، صرف تعهد و وعده است و لزوم وفا ندارد.( شيخ انصاري، ص54؛ نائيني، ص 123)

ب. بر طبق اصل اولي هر صاحب حقي مي‌تواند از حق خود صرف‌نظر کرده و حقش را اسقاط کند، تا جايي‌که گفته شده: «و لکلّ ذي حقّ اسقاط حقّه(اصفهاني، ص 51؛ شهيد اول ص43) (براي هر صاحب حقي، اين حق محفوظ است که حقّش را اسقاط کند). امّا اگر اين اسقاط حق از باب شرط فعل[1] مثل آنکه در ضمن عقد شرط شود بايع خانه را تعمير کند. يا شرط نتيجه[2] به‌گونه‌اي باشد که موجب سقوط حق ازدواج مجدد يا حق طلاق به‌طور کلّي و تا آخر عمر باشد، بر اساس ديدگاه مشهور فقها چنين شرطي باطل بوده و لزوم وفا ندارد. زيرا حقوقي مثل حق طلاق (شهيد ثاني،ص419) و حق ازدواج مجدد(حلبی، ص349و شهيد ثاني، ص362) از حقوقي هستند که1- شرط فعل، آن است که در ضمن عقد، انجام دادن و يا ترک يک فعل مادي يا حقوقي بر يکي از متعاملين و يا بر شخص خارجي شرط

[2] شرط نتيجه، شرطي است که پس از انعقاد عقد در صورت تحقق متعلق آن به طور خود به خود ايجاد مي‌گردد، مانند شرط وکيل بودن زن از جانب مرد براي طلاق خود در صورتي که مثلًا مرد به طور متوالي شش ماه نفقه زوجه را نپردازد]  زن از جانب مرد براي طلاق خود در صورتي که مثلًا مرد به طور متوالي شش ماه نفقه زوجه را نپردازد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه حقوق با موضوع:ارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل

دسته‌ها: دسته اصلی