دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

– نگرشهاي كاركنان و رضايت آنها.
تجزيه و تحليل وظيفه، اطلاعاتي را در ارتباط با يك شغل يا گروهي از مشاغل و دانش، مهارتها، نگرشها و توانايي هاي مورد نياز براي دستيابي به عملكرد بهينه را ايجاب مي كند. منابع زيادي براي جمع آوري اطلاعات به منظور تجزيه و تحليل وظيفه وجود دارد.

 

بر مبناي اين اطلاعات مدير آموزش مي تواند اهداف آموزشي سازنده اي را به منظور توسعه برنامه هاي بهبود و بهسازي عملكرد كاركنان و مديران ايجاد كند.
هر سه سطح نيازهاي تحليل شده ارتباطات دروني داشته و اطلاعات جمع آوري شده از هر سطح در اثربخشي نياز سنجي مهم و قابل تأمل است.

بررسي پژوهش‎هاي انجام شده

حرمت السادات امامزاده قاسمي، زهره ونكي، ربابه معماريان،  “تأثير بكارگيري الگوي اجرايي آموزش ضمن خدمت پرستاران بر كيفيت مراقبت‌هاي پرستاري در بخش جراحي“، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 1383؛ 4(12): 13-21

يكي از اقدامات اساسي مديران پرستاري ارتقاي كيفيت مراقبت‌هاي آموزش پرستاران است و چنان كه منطبق بر اصول و نيازهای آموزشی پرسنل طراحی و اجرا شود، شاهد بهبود در کيفيت مراقبت‌های پرستاری خواهيم بود. در اين پژوهش با ارائه الگويی اجرايي در برنامه‌هاي آموزش ضمن 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد شناخت نیاز های اموزشی کارکنان اطلاعات سازمان ناجا

دسته‌ها: دسته اصلی