دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان

 داشت. کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی مردی بزرگ و نابغه بود. به گفته امرسون همه از تاجگذاری او شاد شدند. روح شاهانه داشت . شاهانه به کار بر می خواست. در ارداده امور به همان گونه شایستگی داشت که در کشور گشاییهای حیرت انگیز خود چنین بود. با شکست خوردگان به بزگواری رفتار می کرد . نسبت به دشمنان سابق خود مهربانی می نمود. پس مایه شگفتی نیست که یونانیان درباره وی داستانهای بی شماری نوشتند و او را بزرگترین پهلوان جهان پیش از اسکندر دانسته اند. او کشورهایی را که پیش در تحت تسلط آشور و بابل و لودیا(لیدی) و آسیای صغیر بود ضمیمه ایران ساخت و از مجموع آنها یک دولت شاهنشاهی و امپراطوری ایجاد کرد که بزرگترین سازمان سیاسی پیش از دولت روم قدیم و یکی از بهترین ادوار حکومت و فرمانروایی در همه دوره های تاریخی به شمار می رود.کوروش کشور گشایی بود که بیش از هر کشوری گشای دیگر او را دوست می داشتند. پایه های سلطنت خود را بر بخشندگی و خوی نیکو قرار داده بود. دشمنان او از نرمی و گذشت او اگاه بودند او می دانست که دین از دولت نیرومند تر است، به همین جهت است که وی هرگز شهرها را غارت نمی کرد و معابد را ویران نمی ساخت بلکه نسبت به خدایان ملل مغلوب به چشم احترام می نگریست و برای نگهداری پرستشگاه و آرامگاه های خدایان از خود کمک مالی نیز می کرد، حتی مردم بابل که در برابر او ایستادگی کرده بودند در آن هنگام که احترام وی را نسبت به معابد و خدایان خویش دیدند به گرمی گرد او جمع شدند. هر وقت سرزمینی می گشود یا کمال تقوی و ورع قربانی هایی به خدایان محل تقدیم می کرد. ناپلئون همه ادیان را قبول داشت و میان آنها فرقی نمی گذاشت و با مرحمتی بیش از ناپلئون به تکریم خدایان می پرداخت. کوروش و داریوش بر خلاف امپراطوران روم سعی نمی کرد تا ملل مغلوب را به پایه فرهنگ و تمدن خود برسانند. آنها به خوبی از سابقه درخشان فرهنگ و تمدن بین النهرین و مصر و بعضی دیگر از کشورهای تابعه باخبر بودند. داریوش پساز زمانداری از روش آزادمنشانه ی کوروش تبعیت نکرد، جنبش های استقلال طلبانه ای که در میان ملل تابعه کرده بود، سبب گردید که داریوش به شدت عمل پردازد.(خنجی، امیرحسین، ص65).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد تاریخ درباره:بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان

دسته‌ها: دسته اصلی