دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

جدول 16-2 : توزيع فراواني شركت توتون كاران در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي

 

شركت در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي فراواني درصد نسبي درصد واقعي درصد تجمعي
هيچ

يك بار

دو بار

سه بار

چهار بار

بيشتر از چهار بار

بدون پاسخ

77

26

4

12

2

4

50

44

9/14

3/2

9/6

1/1

3/2

6/28

6/61

8/20

2/3

6/9

6/1

2/3

6/61

4/82

6/85

2/95

8/96

100

جمع 175 100 100

ميانگين : 78/0           ميانه : صفر            مد :صفر               انحراف معيار : 28/1

كمينه : صفر                         بيشينه : 5

دفعات بازديد از مزارع نمونه توتون

                                متوسط تعداد دفعات بازديد توتون كاران از مزارع نمونه توتون كاري در طول سال كمتر از يك بار بوده است. در تحقيق حاضر 57 درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند كه هيچ بازديدي از  مزارع نمونه كشت

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی