دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

پس آزمون بود که دو گروه تجربی مورد مقایسه قرار گرفتند. بدین صورت که پس از انتخاب آزمودنی­ها، اندازه­های ابعاد بدنی و فاکتورهای آمادگی جسمانی مورد نظر، پیش و پس از مداخله­ی متغیرهای مستقل (تمرینات ویژه پلیس و تمرینات مقاومتی) جمع­آوری گردید.

3-3- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل پرسنل نیروی انتظامی شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری می باشند نمونه­ی آماری این تحقيق شامل34 نفر از اين پرسنل  كه بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و به­طور تصادفي به دو گروه تجربي 17 نفري (گروه اول تحت یک دوره تمرینات ویژه یا همان منتخب پلیس و گروه دوم تحت تمرینات ویژه یا همان منتخب پلیس به همراه تمرینات مقاومتی) سازماندهي شدند. قابل ذکر است پرسنلی که از نظر سلامت جسمانی و روانی در شرایط طبیعی و مطلوب نیستند و یا علاقه­ای به شرکت در طرح تحقیقی نداشتند، از فهرست نمونه آماری حذف و به جای آن­ها افراد دیگری به­صورت تصادفی انتخاب و جایگزین مي‌شوند.

 

43– نمونه آماری و روش گزینش آنها

نمونه­ی آماری این تحقيق شامل34 نفر از اين پرسنل  كه بر اساس روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب و به­طور تصادفي به دو گروه تجربي 17 نفري (گروه اول تحت یک دوره تمرینات ویژه یا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

دسته‌ها: دسته اصلی