دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

همسری برگزیند . مجازات آن یک هشتم حد زنا یعنی دوازده تازیانه  و نیم است . در برابر این گونه رفتارها که گویا در عصر برده داری شایع بوده و در روزگار ما موضوعا منتفی است ، رفتارهایی قرار می گیرند که نقض مقررات حکومتی قلمداد می شوند. یعنی جرایمی مانند تخلف از مقررات رانندگی ، شهر سازی، و محیط زیست که در زمان شارع وجود نداشته و به لحاظ حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در این زمان به موجب قوانین حکومتی (احکام سلطانیه) وضع شده است.. ضمانت های اجرای تکالیف جدیدی که به اینگونه ایجاد شده کیفرهایی از نوع تعزیری است که به تعزیرات حکومتی شهرت دارد. قانون گذار در این تقسیم بندی ابتکاری که بر مبنای آن روشن نیست تعزیرات مذکور را به هشت درجه طبقه بندی کرده است(ماده 19) و کاربرد بعضی از نهاد های کیفری مانند تعلیق مجازات ، تخفیف، تعویض صدور حکم و …. را در قلمرو این کیفرها مجاز دانسته است.[1]

مبحث پنجم-مفهوم جرم

در این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم جرم پرداخته می شود.

گفتار اول-جرم در لغت

جرم در لغت به معنی گناه، جناح وعصیان آمده و در ادبیات نیز بیشتر در معنای اول ، یعنی گناه[2]، مورد توجه قرار گرفته است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

دسته‌ها: دسته اصلی