دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

افراد جامعه این انگ مجرمانه را بر چسب زده  و عمل وی  را نه تنها سرزنش نکرده بلکه تشویق می کنند و حتی گاهی اوقات از وی به عنوان الگو یاد می کنند و اینگونه است که فرد به این باور می رسد که عمل وی قبیح نبوده  و سعی  می نماید آرامش خود را نیز در همراهی با کسانی بیابد که به همان شکل هستند و ارتکاب مجدد این عمل برای وی دیگرقبحی ندارد و در ارتکاب مجدد با راحتی وارد منازعه ای می گردد که در مرتبه ی اول با آن راحتی نبود و کم کم از اجتماع سابق خود رانده شده و ناگزیر به اجتماعی رو می آورد که با بر چسب او هم خوانی داشته باشد و همانند اوایل  از اینکه وی ر ا با این  برچسب بشناسند دیگر ابایی  ندارد و سرباز نمی زند. مفاهیم جرم و اصولا نابهنجاری پدیده های قراردادی و نسبی تلقی می شوند. جرم به ذاته و به خودی خود وجود ندارد، جوامع با جرم انگاری به برخی اعمال عنوان کیفری میدهند و اگر این رفتارها توسط فرد انجام شود به او برچسب مجرم می زنند. جرم در واقع محصول کارخانه قانون گذاری است که بر اساس مفاهیم قرار دادی ناشی از دیدگاه صاحبان قدرت از رفتار تعیین می گردد. درحقیقت مفاهیمی مانند رفتار خوب، رفتار بد، رفتار مجرمانه در عالم خارج وجود ندارد بلکه گردانندگان واقعی جوامع با لحاظ ضرورت اداره جامعه و حفظ نظم مورد نظر خود با اثر پذیری از معیار های طبقاتی، فرهنگی، دینی،سیاسی دست به ارزیابی هنجارها و ارزش گذاری آنها میزنند اقدامی که قطعا در ساختارهای اجتماعی متفاوت نتایج مختلفی راموجب می شود. به این علت است که جرم  و مجرم مفاهیم قراردادی با اعتبار نسبی تلقی می شوند.

آنچه مسلم است دراین میان معیارهای عمومی در مورد ارزشهای اساسی ومفاهیمی چون انضباط، انحراف،

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 پایان نامه ارشد :بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن

دسته‌ها: دسته اصلی