دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس،  پروپیکونازول، فیپرونیل، بروموپروپیلات، ایپرودیون، فوزالون، پرمترین،  سایپرمترین، فنوالریت، دلتامترین،

4-3-9- ميزان باقي مانده در كاربرد مقادير مختلف سم فيپرونيل

نتايج حاصل از مقايسات ميانگين ها نشان مي دهد(نمودار 4-13) كه با افزايش دز مصرفي سم مقدار باقي مانده سم در عصاره گوجه فرنگي  به طور معني داري افزايش يافت به طوري كه با افزايش سم مصرفي از 15 به 25 كيلوگرم در هكتار، مقدار سم باقي مانده در عصاره گوجه فرنگي 7/85 درصد افزايش يافت، اين در حالي است كه مقادير دز مصرفي (15 و 20 كيلوگرم در هكتار) از نظر باقي مانده سموم عصاره تا حد مجاز اختلاف معني داري وجود نداشت، ولي مقدار مصرف 25 كيلوگرم سم مصرفي باعث افزايش معني داري از ميزان سم باقي مانده در عصاره نسبت به MRL يا حد مجاز باقي مانده سم در گوجه فرنگي به ميزان 29 درصد گرديد.

 

 

نمودار4-12) ميزان باقي مانده سم fipronil در نمونه

ستون هايي كه در يك حرف مشترك هستند داراي اختلاف آماري در سطح 5 درصد نمي باشند

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی حضور و میزان سموم کینتوزن، دیازینون، کلرپیریفوس، اندوسولفان، پنکونازول، کاپتان، ادیفنفوس، پروپیکونازول، …

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته اصلی