دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی

4 – سوالات مربوط به تاثیر مسائل روحی روانی بر حجاب ( سوالات 11-10 )

5 – سوال مربوط به تاثیر حجاب در معنویت و اخلاق ( سوال 12 )

6– سوال مربوط به تاثیر حجاب، در اقتصاد خانواده ( سوال 13 )

7 – سوال مربوط به ارزیابی پوشش و میزان اعتقاد به حجاب ( سوال 14 )

همانطور که در بالا ذکر شد در این پرسشنامه از پاسخگویان درخواست شده نظرات خود را به شرح امتیازبندی زیر در مورد هر سوال مشخص نمایند.

1 – خیلی زیاد       2 – زیاد       3 – متوسط           4 – کم         5 – هیچ

در مورد هر یک از این متغیرها، موارد فوق رعایت شده و هر سوال متغیری را اندازه می گیرد.

 

3-3- روایی و اعتبار پرسشنامه

فرم اطلاعاتی که برای اندازه گیری نگرش یا باورداشت فرد به کار می رود، عقیده سنج یا مقیاس نگرش نامیده می شود. چون اطلاعات عقیده و نگرش مترادف هم نیستند، بنابراین در اینجا لازم است مفهوم آنها روشن شود.

چگونگی احساس مردم یا آنچه که بر آن باور دارند، نگرش آنهاست. باید دانست توصیف و اندازه گیری نگرش اگر محال نباشد دست کم دشوار است. پژوهشگران ناگریزند که در مورد احساسات و باورداشتهای مردم به گفته های آنان تکیه کنند. این گفته ها زمینه ای از عقاید آنان است. با استفاده از پرسشها و با مشاهده واکنش ابراز شده مردم نسبت به احکام و گفته ها ، نمونه ای از عقاید آنها بدست می آید. از روی بیان عقیده ممکن است به نگرش افراد پی برده شود – یعنی آنچه که واقعاً بر آن باور دارند. [1] در این پژوهش پرسشنامه ابزار تحقیق ماست که جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کند. منظور از روایی این است که ابزار انتخاب شده برای اندازه گیری بتواند صفت مورد نظر را بخوبی اندازه گیری کند. طرح پرسشهای درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، منظوراز روایی این است که ابزار انتخاب شده برای اندازه گیری بتواند صفت مورد نظر را بخوبی اندازه گیری کند.طرح پرسشهای درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد،شرط اساسی برای روایی پرسشنامه میباشد ودر واقع ابزار تحقیق(پرسشنامه) است که جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کند.[2]

برای بالا بردن روای این تحقیق در ابتدا به کمک همکاران و اساتید صاحب نظر پرسشنامه اولیه طراحی گردیدوبعد از آن طی چندین جلسه کارشناسی سوالات مبهم وگنگ و پرسشهای بی ارتباط با موضوع حذف گردیدوپرسشنامه بصورت آزمایشی توسط تعدادی از همکاران،اقوام و دانش آموزان تکمیل گردیدونهایتا با مد نظر قرار دادن نظرات اصلاحی آنان پرسشنامه نهایی تدوین ومورد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد راههای ایجاد علاقه به پوشش اسلامی