دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت

و مادر مي‌توانند جواب سئوال او را تحقيق كرده بعداً به او بگويند. ضمناً جواب سئوالهاي فرزند را با ابتكار و دقت مي‌توان در قالب مثالهايي قابل فهم به او تحويل داد. طوري كه نه گمراه شود و نه سئوالهاي او بي‌جواب باقي بماند.[1]

در جريان كودكي دوم، مفهوم درستكاري، وظيفه‌شناسي و احترام و غيره تجلي مي‌كند و غالباً وجدان اخلاقي يعني حس تشخيص نيك و بد، اهميت اساسي داشته و تا حدود زيادي شخصيت فرد را تحت سلطة خود دارد.[2]

شخصيت مطلوب، شخصيتي است متعادل و متعالي. زمينة رشد و تعالي وجود كودكان و نوجوانان آن گونه كه بايسته و شايسته است زماني مقدور و ميسور خواهد بود كه آنها از يك شخصيت متعادل و هماهنگ برخوردار باشند.

مراد از رشد شخصيت متعادل اين است كه تمامي جنبه‌هاي وجودي فرد، همة استعدادها و قابليت‌هاي بالقوة او در زمينه‌هاي زيستي، حسي، حركتي، شناختي، عاطفي، اخلاقي، معنوي، و … همانند يك شجرة طيبه، بطور هماهنگ شكوفا شوند. فقط در ساية بهره‌مندي از چنين رشد متعالي است كه بستر كمال و تعالي وجود فراهم مي‌شود.

بشر و خواهش عزت نفس

خواهش عزت نفس و شرافت، يكي از تمايلات عالية انساني است كه به قضاء حكيمانه خداوند با سرشت بشر آميخته شده و در نهاد آدميان ريشة فطري دارد. تمام مردم بطور طبيعي به شرافت و عزت نفس متمايلند و از آن خشنود مي‌گردند و از پستي و فرومايگي متنفرند و از آن احساس رنج و عدم رضايت مي‌نمايند.

خواهش عزت نفس مانند ساير تمايلات طبيعي، از روز اول ولادت بطور زمينه و استعداد در نهاد فرزندان بشر نهفته است و به موازات رشد و نموشان آن تمايل نيز تدريجاً شكوفا مي‌شود و رنگ تحقق و فعليت به خود مي‌گيرد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه:روابط بین والدین و فرزندان و تأثیر آن در تربیت

دسته‌ها: دسته اصلی