دانلود پایان نامه

   دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

درصد در حد كم اظهار تمايل به ديدن فيلم در محل كمسيون خريد داشته اند. در كل نتايج حاصل از ميانگين جدول ( 68/3 = ) نشان دهنده آن است كه توتون كاران به ميزان زياد تمايل به ديدن فيلم هاي آموزشي در زمان حضور در محل كمسيون خريد دارند.

 

 

جدول 20-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص تمايل به ديدن فيلم هاي آموزشي در زمان حضور در محل كمسيون خريد

تمايل به ديدن فيلم هاي آموزشي فراواني درصد درصد واقعي درصد تجمعي
خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

بدون پاسخ

10

8

38

87

30

2

7/5

6/4

7/21

7/49

1/17

1/1

8/5

6/4

22

3/50

3/17

8/5

4/10

4/32

7/82

100

جمع 175 100 100

ميانگين:68/3               ميانه :4                مد : 4                 انحراف معيار :00/1

عضويت در تعاوني ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه:بررسی نیازهای آموزشی توتون کاران در راستای ارائه آموزش های صحیح و اصولی برای تولید توتون با کمیت و کیفیت بالا

دسته‌ها: دسته اصلی