دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 

  • بررسی رابطه بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • بررسی رابطه بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
  • بررسی رابطه بین عدالت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 

1-6- فرضیات پژوهش

1-6-1. فرضیه اصلی:

بین میزان اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6-2. فرضیه­های فرعی:

  1. بین صداقت و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد.
  2. بین دوری از تبعیض و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد.
  3. بین اعتماد و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد.
  4. بین احترام و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان رابطه معنی داری وجود دارد.
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : ارتباط بین اخلاق مدیریتی و سلامت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق

دسته‌ها: دسته اصلی