دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-1-  روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي بوده و از نظر نحوه گردآوري داده­ها جزء تحقيقات علی پيمايشي است. با توجه به موضوع تحقیق و متغيرهاي مورد بررسي در آن، اطلاعات مورد نياز جهت آزمون فرضيات از طريق مراجعه به بانک های اطلاعاتی موجود در نرم افزار ره آورد نوین حاصل می شود. به عبارت دیگر داده های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده های دست دوم می باشد. بازه زمانی برای جمع آوری داده ها، سال مالی 1390 تا 1391 است.

به عبارت دیگر نوع تحقیق را از سه وجه زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

 

1-1-1- روش تحقیق ازجهت هدف

این تحقیق ازجنبه هدف کاربردی بوده وبا استفاده ازروش ها ومدل موجود می توان در راستای بهبود وضعیت سایر سازمانها و شرکت های پذیرفته شده در بورس، استفاده نمود.

 

مسولیت اجتماعی

مسئوليت اجتماعي در این تحقیق به صورت مجموع هزینه سرمایه،اهرم مالی،اندازه شرکت و نسبت سود آوری میباشد. همچنین مسئولیت اجتماعی برمبنای رعایت مسائل زیست محیطی توسط شرکت ها در نظرگرفته شده است.

 

1-2- ساختار تحقیق

در این فصل کلیات تحقیق شامل تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، اهداف تحقیق ،فرضیه های تحقیق و تعریف واژه های تحقیق ارائه شد. فصل دوم مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق را شامل می شود. در آن فصل ضمن ارائه مفاهیم بنیادی ، تحقیقات مختلفی که در ارتباط با موضوع تحقیق انجام گرفته، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل سوم روش تحقیق را مورد بحث قرار می دهد . در هر قسمت این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری تشریح می گردد و سپس روشهای آزمون فرضیه ها تشریح خواهد شد.

در فصل چهارم ضمن ارائه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مطرح خواهد شد

فصل پنجم شامل ارائه یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد. این فصل با ارائه یافته های تحقیق شروع شده و سپس به بررسی تطبیقی یافته های تحقیق و نتیجه گیری می پردازد. در خاتمه پیشنهاداتی ارائه می­گردد. فهرست منابع نیز پیوست می باشد.

 

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته‌ها: دسته اصلی