دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

 

شکل (1) مدل مفهومی پژوهش

 

1-6) فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

  • بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان رابطه معنا دار وجود دارد.

فرضیات فرعی:

  • بین ارزش فرهنگی فرد گرایی در مقابل جمع گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان دررون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
  • بین ارزش فرهنگی فرد گرایی در مقابل جمع گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.

1-7-1-1) بازاریابی دهان به دهان درون گروهی

تعریف نظری: بازاریابی دهان به دهان درون گروهی که به آن تبلیغات شفاهی درون گروهی نیز گفته می شود به تبلیغاتی گفته که در داخل گروه: خانواده، خویشاندان و گروه دوستان نزدیک صورت می گیرد یعنی گروهیکه فرد برای به دست آوردن اطلاعات و یا مشاوره در خصوص خرید کالا و یا استفاده از خدمات به آنها مراجعه میکند و یا تمایل دارد تجربه خرید و مصرف خود را با آنها در میان بگذارد.

تعریف عملیاتی: منظور از دهان به دهان درون گروهی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 4 پرسشنامه می باشد.

 

1-7-1-2) بازاریابی دهان به دهان برون گروهی

تعریف نظری:  بازاریابی دهان به دهان برون گروهی که به آن تبلیغات شفاهی برون گروهی نیز گفته می شود به تبلیغاتی گفته که در خارج از گروه: خانواده، خویشاندان و گروه دوستان نزدیک صورت می گیرد افراد برون گروه شامل افرادی غیر از افراد درون گروه، که فرد با آنها سابقه آشنایی و نزدیکی چندانی ندارد؛ میباشد.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با موضوع بررسی ارزشهای فرهنگی بر روی گسترش تبلیغات دهان به دهان

دسته‌ها: دسته اصلی