دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 

 

مناسب بودن پديده براي استفاده اي ويژه يا تطابق آن با خواسته هاي افراد ذي ربط، ذي نفع و ذي صلاح ارتباط دارد. از نظر پيترز[1] (1999) کيفيت در چشم مشاهده کننده يا در ذهن مصرف کننده قرار دارد وبر اساس ذهنيت وطرز تلقي افراد، اهداف و تجارب آنها برداشتهاي متنوعي از آن مي شود. بنابراين، کيفيت خدمات آموزشي حالت ويژه اي ازنظام ونتيجه يک سلسله اقدامات وعمليات مشخص است که پاسخگوي نيازهاي اجتماعي معين در يک نقطه زماني ومکاني خاص باشد. در اين تعريف کيفيت نظام آموزشي عبارت از ميزان تطابق وضعيت موجود با يکي از حالات زير است:(نوین فر وهمکاران 1390)

الف)استانداردهاي ازقبل تعريف شده

ب)رسالت، هدف وانتظارات.

کيفيت در آموزش عالي ونظام دانشگاهي از ابعاد مختلف مورد توجه است. بحث کيفيت در آموزش عالي مانند بسياري از مسائل تعليم وتربيت بحث پيچيده اي است واختلاف نظرهايي در باره آن وجود دارد .برخي از صاحبنظران کيفيت هر نظام آموزشي را مترادف با کارايي آن مي دانند و کارايي نظام را در ارتباط با سه مقوله درونداد، فرايند و برونداد ذکر مي کنند و کيفيت را سبب افزايش بهره وري و بهره دهي مي دانند. به هر حال هنگامي که صحبت از کيفيت دانشگاه به ميان مي آيد ارزشيابي نظام آموزشي مطرح مي شود. همگام با توسعه هاي کمي آموزش عالي، توجه به شاخصهاي کيفي نيز ضروري است . باتوجه به ضرورت رشد کيفي در آموزش عالي شناخت عوامل موثر بر آن، انجام دادن پژوهش در اين زمينه بيشتر احساس مي شود.(همان منبع)
دانشجويان،کارکنان و مدرسان (هيئت علمي)مشتريان عمده آموزش عالي هستند. از آنجايي که يکي از مشخصه هاي بیشتر از آنچه به سرمایه اقتصادی، فیزیکی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی نیازمندیم.(صالحی و مهر علی زاده 1384)

درراستای بهبود کیفیت خدمات آموزشی مراکز آموزش عالی، ارزیابی کیفیت خدمات، ازجمله گامهای اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود(کاریدیس[2] وهمکاران،16:2001).نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی،حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی، به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت بپردازد(هاشمی گلپایگانی،5:1372) شواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام در صورتی از عهده وظایف واهداف خود برمی آید که از نظر کیفیت آموزشی در وضعیت مطلوبی باشد. با توجه به این موضوع، ضرورت یافتن راه هایی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد، روشن می شود(پاکاریان 1369).در این راستا ارزیابی کیفیت خدمت، از جمله گامهای اساسی در تدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود(لیم وتانگ[3]:32:2000).

با توجه به ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي و اهميت آن ازيک سو و از سويي ديگر تاثير خدمات آموزشي، به ويژه خدماتي که از طريق دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه مي شود، واينکه يکي از مهمترين حوزه هاي خدماتي در هر جامعه محسوب مي شود، دراين تحقيق سعي شده است به بررسي رابطه مولفه هاي سرمايه اجتماعي و کيفيت خدمات آموزشي در موسسات آموزش عالی مشهد پرداخته شود.

[1] . Peterz

[2] karydis

[3] Lim&Tang

 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی مشهد مقدس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی

دسته‌ها: دسته اصلی