دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

اهداف تحقيق

هدف کلي:

– بتوان واژه هاي مرکب فعلي را که به عنوان اسم مرکب فعلي شناخته مي شوند از اسم مرکب غير فعلي در دو زبان فارسي و انگليسي باز شناخت  و مقایسه ای بین این نوع اسامی در دو زبان مذکور انجام داد.

اهداف جزئي:

– بتوان الگوهاي ساخت اسم مرکب فعلي در زبان فارسي را شناخت.

– بتوان الگوهاي ساخت اسم مرکب فعلي در زبان انگليسي را شناخت.

– بتوان الگوهاي اين دو زبان را با هم مقايسه کرد و مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

 

فرضيه هاي تحقيق:

– به نظر مي رسد الگوي ساخت اسامي مرکب فعلي در زبان فارسي قابل بررسي مي باشد.

– به نظر مي رسد الگوي ساخت اسامي مرکب فعلي در زبان انگليسي قابل بررسي باشد.

– به نظر مي رسد مي توان بين اين الگوها در دو زبان مقايسه انجام داد و به نتايجي رسيد.

 

اصطلاحات و مفاهيم کليدي

دستور: دستور قواعدي است که بدان درست گفتن و درست نوشتن را بياموزند(دستور زبان فارسي پنج استاد، 1366)

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی