دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بیمه پاسارگاد

 

 

توليد كنندگان و ارائه­كنندگان خدمات مي­باشد. با رقابت فزاينده و شديد براي مشتري در صنعت خدمات امروزه، اين عوامل داراي اولويت هاي مديريتي بالا مي باشند (Olorunniwo and Hsu, 2006,p100) .

اعتماد[1] همچنين به عنوان تمايل يك گروه به آسيب پذير بودن به اعمال ديگر گروه ها مدنظر قرار مي­گيرد و مبتني است بر انتظاراتي كه امانتدار يك عمل خاص و مهم را براي فرد متقابل اجرا مي كند، صرفنظر از توانايي بررسي يا كنترل گروه ديگر (chen & etal, 2012, p400). مطالعات قبلي نشان داده اند كه اگر خريدار به فروشنده اعتماد داشته باشد. پيچيدگي­ و هزينه مبادله مي­تواند به شكلي معني­دار كاهش يابد­(Gefen, 2000,p201). اعتماد يك ساختار مركزي براي تعيين نگرش ها و رفتارهاي مشتري مي باشد­. ادراك مشتري از اعتماد بر رضايت مشتري همچنين ارزيابي مشتري از يك خرده فروش و درنهايت نيت خريد مجدد اثر مي گذارد­(Zboja and Voorhees, 2006,p98).

ارزش درک شده مشتری[2] براي بهبود روابط در ارائه خدمات حائز اهميت است (Kang et al. 2007,p108). ارزش درك شده ديدگاه يا ارزيابي مشتري از ويژگي­ها يا عملكرد محصول در فرايند خريد يا وضعيت كاري مي­باشد.­ ارزش درك شده مشتري ارزيابي كلي وي از استفاده از يك محصول يا خدمت است بر اساس درك آنچه دريافت شده است و آنچه داده شده است. صرفنظر از تعريف ارزش درك شده، تحقيقات بيان مي كنند كه ارزش درك شده يك پيش بيني كننده قدرتمند تر نسبت به كيفيت خدمات درك شده در ارزيابي خدمات مي­باشد (chen & etal, 2012, p402).

كيفيت خدمات[3] قدرتمندترين پيش بيني كننده رضايت مشتري مي باشد (Santouridis et al.­2009,p134). تمایل به ارائه خدمات باکیفیت نقش مهمی درصنایع خدماتی نظیر بیمه ای ایفا می نماید چرا که کیف یت خدمات برای بقا و سود آوری سازمان امری حیاتی به شمار می رود. موضوع کیفیت در زمینه های تولیدی و صنعتی به طور گسترده ای مورد توجه واقع شده است که این واسطه ویژگی ملموس بودن آن می باشد ولی در بخش خدمات به واسطه ویژگی ناملموس آن کمتر به این موضوع پرداخته شده است. میزان آگاهی مراجعه کنندگان، از کیفیت خدمات سایر سازمان ها افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا، مراجعه کنندگان از خدمات صنعت بيمه استقبال نمي كنند. براساس آمار فوق بيش از 70 درصد افراد از بيمه هاي درماني، 28 درصد از بيمه هاي خودرو و دو درصد از بيمه ي عمر و پس انداز استفاده مي كنند؛ 80 درصد از[1] Trust

[2]  Customer perceived value

[3] Perceived service quality

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بیمه پاسارگاد

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در بیمه پاسارگاد

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

دسته‌ها: دسته اصلی