دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 

-4)سوالات تحقیق :

  • بین رضایت شغلی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
  • آیا فعالیت‏های سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارند؟
  • آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با رضایت شغلی رابطه دارند؟
  • بین تعهد سازمانی کارکنان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
  • آیا فعالیت های سایبرلوفینگ با  تعهد سازمانی رابطه دارند؟
  • آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با تعهد سازمانی رابطه دارند؟
  • بین عجین شدن کارکنان با شلغشان و سایبرلوفینگ رابطه وجود دارد؟
  • آیا فعالیت های سایبرلوفینگ با عجین شدن با شغل رابطه دارند؟
  • آیا رفتارهای سایبرلوفینگ با عجین شدن با شغل رابطه دارند؟

 

1-5)روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات:

روش تحليل آماري همبستگي از نوع پیرسون است که رابطه بين دو متغير رتبه اي را مورد سنجش قرار مي دهد. ولي اگر لازم شود اثر متغيرهاي ميانجي و تعديل کننده سنجیده شود از مدل هاي رگرسيون چند متغيره از نوع سلسله مراتبي استفاده خواهد شد.

و همچنین از نرم افزار spss و Lisrel برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده استفاده شده است.

 

 

 

 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

دسته‌ها: دسته اصلی